Załączniki do pobrania: 

DARMOWA REALIZACJA REKLAMACJI – ZAMAWIAMY KURIERA PO ODBIÓR PRODUKTU NA SWÓJ KOSZT*
klient może zamówić sam kuriera zgodnie z poniżej zamieszczoną instrukcją.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W przypadku wyjątków sklep może zarządzić możliwość zwrotu do 30 dni.
  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Eldom Sp. z o.o. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice
  8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

Gdzie znajdziesz nasz serwis?

https://www.eldom.eu/wsparcie/serwis-gwarancyjny/

NAPRAWA GWARANCYJNA

Reklamujący powinien wysłać uszkodzony sprzęt odpowiednio zabezpieczony (zalecane jest użycie oryginalnego opakowania) wraz z dowodem zakupu, krótkim opisem usterki, danymi adresowymi z nr. telefonu oraz prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (jeżeli jest dołączona) na adres:

ELDOM Sp. z o.o. – Dział serwisu
ul.Pawła Chromika 5a
40-238 Katowice

Paczkę można wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej POCZTEX. (tel. 43/842 0 842).
Zamawiając kuriera należy podać nasz numer umowy: 157329/S.

Na liście przewozowym należy zaznaczyć tylko opcję „EXPRES24” oraz „OPŁATĘ UISZCZA ADRESAT”. Proszę nie zaznaczać innych opcji oraz nie wpisywać wartości przesyłki.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych na nasz koszt w inny sposób niż opisany powyżej.